dětská představení  ::  krásenský zvoneček

krásenský zvoneček

 

 Soutěž v přednesu žáků základních a středních škol

5. a 6. dubna 2018

   

 

    

 

 

I. PODMÍNKY

 

1.  Soutěž je rozdělena do těchto kategorií:

                   1. kategorie - žáci 3. a 4. tříd ZŠ

                   2. kategorie - žáci 5. a 6. tříd ZŠ

                   3. kategorie - žáci 7. -  9. tříd ZŠ a srovnatelných tříd gymnázia

                   4. kategorie - studenti středních škol

 

2. Zařazování talentovaných dětí 2. tříd ZŠ do družstva pro I. kategorii je povoleno.

 

3. Soutěží družstva škol v jednotlivých kategoriích.

 

4. Škola vysílá 3 soutěžící do každé kategorie (základní škola tedy celkem 9 soutěžících, střední školy 3 soutěžící).

 

5. V devítičlenném družstvu ZŠ musí být alespoň jeden chlapec. Pokud škola žádného nadaného chlapce nemá, nemůže jej nahradit děvčetem a škola nastupuje do soutěže pouze s osmi soutěžícími.

 

6. Přihlášky do soutěže potvrzuje škola a musí k nim být přiložen soutěžní text v tištěné podobě s uvedením autora i překladatele. Bez přiloženého textu je přihláška neplatná. Po uzávěrce přihlášek je změna textu nepřípustná.

 

7.  Doba přednesu je maximálně 5 minut a přednes z textu není  povolen.

 

 

 II. HODNOCENÍ

 

1.  Porota je pětičlenná a jejími členy nesmí být učitelé škol, jejichž družstva se soutěže účastní.

 

2. Porota hodnotí výkony soutěžících 1 - 10 body s možností  použití poloviny bodu. Nejvyšší a nejnižší hodnocení se     škrtá, takže maximální dosažitelný počet bodů je 30.

 

3.  Porotci kromě bodového hodnocení stanoví také pořadí.

 

4. Při rovnosti bodů u více soutěžících rozhoduje o jejich pořadí součet umístění u jednotlivých porotců.

 

5. Porota uděluje ceny nejlepším třem jednotlivcům v každé kategorii

     a nejlepším školám v každé kategorii.

 

6. Umístění soutěžících v jednotlivých kategoriích bude pro hodnocení pořadí škol přepočteno podle počtu účastníků tak, že vítěz získá tolik bodů, kolik je v kategorii účastníků, poslední soutěžící získává jeden bod. Vítězem kategorie je škola, která bude mít nejvíce těchto bodů.

 

7. Ceny jsou ve formě poukázek na nákup knih ve stanoveném knihkupectví.

 

8.  Za správnost výsledků odpovídá předseda poroty.

 

 

III. ORGANIZACE SOUTĚŽE

 

 

 

Přihlášky a soutěžní texty v tištěné podobě s uvedením autora, překladatele, soutěžícího a školy zašlete na adresu:

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí

Komenského l

757 01 Valašské Meziříčí

tel.: 571 684 557, mob.: 736 643 102,

e-mail: markova@kzvalmez.cz

 

     

 rss

sklub.pngaktuálně

Sobota 17.11., 19:00
velký sál KZ
titulní obrázek akce Jo, není to jednoduché
Divadlo Starbag Ateliér Praha přiváží veleúspěšnou potrhlou komedii Jean-Claude Islerta. Režie: Radka Stupková.   Jedná se o... (dále)

cena: 140 / 130

Více

phone.pngkontakt

Magda Siekliková

sieklikova@kzvalmez.cz

739 281 416, 571 684 577

 

  

Lenka Mrnková

mrnkova@kzvalmez.cz

776 207 194

 

 

Dramaturgie

Malé scény za oponou:

Karel Prokeš

prokes.extrovna@seznam.cz

608 473 943

 

 

Technika:

Filip Bolcek

bolcek@kzvalmez.cz

Tel: 727 814 145

 

 

Prodej vstupenek:

tel. 571 684 558

Po-Pá 9.00 - 17.00 hod.

v Turistickém informačním centru

na II. nádvoří zámku Žerotínů

Více 
 

mapa stránek © 2018, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí