dětská představení  ::  krásenský zvoneček

krásenský zvoneček

 

 Soutěž v přednesu žáků základních a středních škol

6. a 7. dubna 2017

   

 

VÝSLEDKY

KRÁSENSKÝ ZVONEČEK 2017

6. – 7. DUBNA 2017, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

 

 

I. kategorie

1. Nikol Heckelová - ZŠ Žerotínova

2. Natálie Trusinová - ZŠ Vyhlídka

3. Eliška Příleská - ZŠ  Křižná

4. Zuzana Nejezchlebová - ZŠ  Žerotínova

5. Vendula Janíková - ZŠ  Salvátor

Agáta Veselá - ZŠ Vyhlídka

 

Pořadí škol

 

1. ZŠ Vyhlídka

2. ZŠ Žerotínova

3. ZŠ  Salvátor

 

 

 II. kategorie

 

1. Anežka Hellerová - ZŠ Salvátor

2. Matyáš Hawiger - ZŠ Vyhlídka

3. Marek Šnajdr - ZŠ Šafaříkova

Vendula Kamlarová - ZŠ Žerotínova

4. Zuzana Bocková - ZŠ Poličná

5. Anna Hrachovcová - ZŠ Žerotínova

 

 

Pořadí škol

1. ZŠ Žerotínova

2. ZŠ Šafaříkova

ZŠ Vyhlídka

3. ZŠ Salvátor

 

 

 

 III. kategorie

 

1. Klára Nejezchlebová - Gymnázium

2. Kristýna Zdráhalová - ZŠ Poličná

3. Tereza Matušová - ZŠ Žerotínova

4. Linda Lattová - ZŠ Šafaříkova

5. Adéla Gutová - ZŠ Masarykova

 

Pořadí škol

 

1. ZŠ Šafaříkova

2. ZŠ Poličná

3. ZŠ Vyhlídka

 

 

 

IV. kategorie

1.Erik Zabrucký - Gymnázium

2. Michaela Kocurková - Obchodní akademie

3. Ondřej Hradil - Gymnázium

 

Pořadí škol

1. Gymnázium Fr. Palackého

2. Obchodní akademie

3. ISŠ - COP

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

    Pondělí 3. dubna – 14.00 -  divadelní kavárna losování pořadí                                                     

   

   Čtvrtek 6. dubna                                                                                                             

    7.30 hod. – divadelní kavárna, prezence I. a II. kat.         

     

    8.30 hod. – M klub soutěž I. a II.kat.

     

   14.00 hod. – rozborový seminář s porotou                  

 

                                                                                     

   Pátek 7. dubna     

 

   7.30 hod. – divadelní kavárna, prezence III. a IV. kat.

 

   8.30 hod. – M klub soutěž III. a IV. kat.

 

  14.00 hod. – M klub vyhlášení výsledků a vystoupení vítězů všech kategorií

 

  14.30 hod. – rozborový seminář s porotou         

 

 

I. PODMÍNKY

 

1.  Soutěž je rozdělena do těchto kategorií:

                   1. kategorie - žáci 3. a 4. tříd ZŠ

                   2. kategorie - žáci 5. a 6. tříd ZŠ

                   3. kategorie - žáci 7. -  9. tříd ZŠ a srovnatelných tříd gymnázia

                   4. kategorie - studenti středních škol

 

2. Zařazování talentovaných dětí 2. tříd ZŠ do družstva pro I. kategorii je povoleno.

 

3. Soutěží družstva škol v jednotlivých kategoriích.

 

4. Škola vysílá 3 soutěžící do každé kategorie (základní škola tedy celkem 9 soutěžících, střední školy 3 soutěžící).

 

5. V devítičlenném družstvu ZŠ musí být alespoň jeden chlapec. Pokud škola žádného nadaného chlapce nemá, nemůže jej nahradit děvčetem a škola nastupuje do soutěže pouze s osmi soutěžícími.

 

6. Přihlášky do soutěže potvrzuje škola a musí k nim být přiložen soutěžní text v tištěné podobě s uvedením autora i překladatele. Bez přiloženého textu je přihláška neplatná. Po uzávěrce přihlášek je změna textu nepřípustná.

 

7.  Doba přednesu je maximálně 5 minut a přednes z textu není  povolen.

 

 

 II. HODNOCENÍ

 

1.  Porota je pětičlenná a jejími členy nesmí být učitelé škol, jejichž družstva se soutěže účastní.

 

2. Porota hodnotí výkony soutěžících 1 - 10 body s možností  použití poloviny bodu. Nejvyšší a nejnižší hodnocení se     škrtá, takže maximální dosažitelný počet bodů je 30.

 

3.  Porotci kromě bodového hodnocení stanoví také pořadí.

 

4. Při rovnosti bodů u více soutěžících rozhoduje o jejich pořadí součet umístění u jednotlivých porotců.

 

5. Porota uděluje ceny nejlepším třem jednotlivcům v každé kategorii

     a nejlepším školám v každé kategorii.

 

6. Umístění soutěžících v jednotlivých kategoriích bude pro hodnocení pořadí škol přepočteno podle počtu účastníků tak, že vítěz získá tolik bodů, kolik je v kategorii účastníků, poslední soutěžící získává jeden bod. Vítězem kategorie je škola, která bude mít nejvíce těchto bodů.

 

7. Ceny jsou ve formě poukázek na nákup knih ve stanoveném knihkupectví.

 

8.  Za správnost výsledků odpovídá předseda poroty.

 

 

III. ORGANIZACE SOUTĚŽE

 

 

Uzávěrka přihlášek 15. března 2017.

     

Přihlášky a soutěžní texty v tištěné podobě s uvedením autora, překladatele, soutěžícího a školy zašlete na adresu:

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí

Komenského l

757 01 Valašské Meziříčí

tel.: 571 684 557, mob.: 736 643 102,

e-mail: markova@kzvalmez.cz

 

     

 rss

sklub.pngaktuálně

Čtvrtek 7.9., 19:00
velký sál KZ
titulní obrázek akce Roman PATOČKA- housle, Filip DVOŘÁK- cemballo
Roman Patočka patří mezi výjimečné osobnosti nastupující generace sólistů.  Po absolvování Pražské konzervatoře (Dagmar Zárubová) a... (dále)

Více

phone.pngkontakt

Magda Siekliková

sieklikova@kzvalmez.cz

739 281 416, 571 684 577

 

 

Hana Marková
markova@kzvalmez.cz
736 643 102, 571 684 557

 

Prodej vstupenek:

tel. 571 684 558

Po-Pá 9.00 - 17.00 hod.

v Informačním centru na

druhém nádvoří zámku Žerotínů

Více 
 

mapa stránek © 2017, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí