Vlachovo Kvarteto

Vlachovo Kvarteto

Jana Vlachová – housle

Karel Stadtherr – housle

Georg Haag – viola

Mikael Ericsson – violoncello

Program:

J. Haydn: Smyčcový kvartet D dur, op. 20/4

L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1

A. Dvořák: Smyčcový kvartet d moll, op. 34


Koncertní předplatné, doprodej vstupné 120 Kč.


Vlachovo kvarteto Praha navazuje na bohatou tradici české komorní hudby. Svými kořeny se hlásí především k uměleckému odkazu proslulého houslisty, dirigenta a pedagoga Josefa Vlacha, primária Vlachova kvarteta. Tato výjimečná osobnost stála u zrodu tehdy nového Vlachova kvarteta a měla rozhodující vliv na jeho umělecký růst. Nekompromisní poctivost a píle, snoubená s tvořivou oddaností k hudbě, kterou mu Vlach vtiskl, vedla záhy ke svébytnému a osobitému projevu souboru.

Kvarteto bylo založeno v roce 1982. Již o rok později se stalo laureátem české soutěže v Kroměříži, s cenou za nejlepší provedení soudobé skladby. V roce 1985 pak dosáhlo dalšího významného úspěchu, cenu a laureátský titul na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Portmouthu v Anglii. V roce 1988 bylo kvarteto pozváno Hindemithovou nadací do Švýcarska na mezinárodní mistrovské kursy vedené věhlasným Melos-kvartetem.


Vlachovo kvarteto Praha koncertuje nejen v celé Evropě (nejčastěji v Německu, Švédsku, Dánsku, Španělsku a Švýcarsku), ale i v USA, Kanadě, Japonsku a na Novém Zélandu.


Bohatý repertoár Vlachova Kvarteta Praha čítá dnes na 150 skladeb všech stylových období, přičemž jeho součástí je i řada pozoruhodných děl méně hraných autorů (Arriaga, Fernström, Fuchs). V kvintetních a dalších skladbách spolupracuje s řadou vynikajících umělců. Hrál s ním například E. Brunner, D. Klöcker, M. Kliegel, E. Trenkner, J. Jando, I. Klánský, Z. Tylšar, P. Verner (sen.), L. Peterková, J. Simon, Janáčkovo kvarteto a mnozí další.


Všichni členové VKP jsou též aktivními sólisty a vedle své hlavní činnosti v kvartetu hrají i v prestižním orchestru Evropských Sólistů Lucemburk (SEL)


Vlachovo Kvarteto Praha působí též pedagogicky (Insterpretační kurzy na vysoké škole ve švédském Ingesundu, masterclass na vysoké škole ve švédském Göteborgu a několika univerzitách v USA a Japonsku).


Na jaře 2009 přijalo VKP pozvání koncertovat na unikátní nástroje A. Stradivariho z královské sbírky v Palacio Real v Madridu.

Termíny

  • St. 10.2.2010, 19:30

Vstupné

120 Kč

Místo konání

Velký sál KZ

Pořadatel

S-klub