Čtení ke kafi

Čtení ke kafi

U kafe se nemů­že při­ho­dit nic špat­né­ho… Je to posvát­ný ritu­ál kli­du, míru a poho­dy… Občas se u něho pus­tí­te i do filo­zo­fo­vá­ní a nebo se zapo­slou­chá­te do hovo­rů od okol­ních stolků…
Chvil­ka poho­dy a pohle­dů na oby­čej­ný život kolem nás. Nau­či­li nás dívat se na svět tak, jak se na něj díva­jí dru­zí. Nau­či­li nás dodr­žo­vat ritu­á­ly, kte­ré vymys­le­li dru­zí. Nau­či­li nás poslou­chat dru­hé a ne sebe. Ve třech letech jsme se pta­li PROČ… Potom jsme se ptát přestali…
Scé­nic­ké čte­ní z ruko­pi­sů Danie­ly Zby­tov­ské v podá­ní here­ček Diva­dla MALÉ­hRY doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové.

Doprovodný program Mezinárodního festivalu poezie.

 

 

Termíny

  • Čt 21.10.2021, 20:00

Vstupné

120 Kč

Místo konání

M-klub

Pořadatel

S-klub

Videa

Obrázky