ZMĚNA TERMÍNU - Ostrava Brass Quintet
Koncertní předplatné na rok 2019/2020

ZMĚNA TERMÍNU - Ostrava Brass Quintet

Drazí abonenti, o své koncerty, jež se vinou protiepidemiologických opatření nepodařilo zrealizovat, nepřijdete. Jednáme s umělci a hledáme nové termíny. Jasněji bychom měli mít v průběhu ledna 2021. Děkujeme za trpělivost.

 

Koncert je přesun z původně plánovaného 14. 4. na 23. 9. 2020. 

Pavel Hanslík (trubka), Michal Höpfler (trubka), Vít Jančálek (lesní roh), Stanislav Strouhal (trombon), Miroslav Pecháček (tuba)

Soubor byl založen na jaře roku 1994 trombonistou Stanislavem Strouhalem a tubistou Miroslavem Pecháčkem jako Ostravská žesťová harmonie, název byl poté v roce 1999 změněn na OSTRAVA BRASS QUINTET (OBQ).

V původním obsazení souboru byli také hráči z Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO), trumpetisté Mojmír Blaštík, Petr Kabil a hráčka na lesní roh Věra Bartošová. Po odchodu Mojmíra Blaštíka z JFO (a tudíž i z Ostrava Brass Quintetu) do zahraničního angažmá přichází na jeho místo Roman Buchal, který však setrvá jen krátce a na postu prvního hráče jej vystřídá Petr Kabil. Do souboru je přijat Michal Höpfler, coby druhý trumpetista.

K zásadní obměně Ostrava Brass Quintetu dochází v roce 2002, kdy odcházejí filharmonici Petr Kabil i Věra Bartošová a jejich pozice obsazují trumpetista Pavel Hanslík a hráč na lesní roh Vít Jančálek.  Od září 2008 do března 2011 působil na postu prvního trumpetisty Karel Bednář.

Za celou dobu své činnosti hrál soubor na mnoha komorních koncertech, vernisážích a jiných společenskokulturních akcích převážně v Ostravě, ale i v moravskoslezském regionu a v celé ČR. Od roku 2002 uspořádal několik celovečerních koncertů v divadle Antonína Dvořáka, na kterých hostil významné sólisty instrumentalisty (trumpetista Pavel Hromádka, tubista Karel Šín) a pěvce (Eva Dřízgová - Jirušová). V roce 2004 nahrál pro Český rozhlas Ostrava několik skladeb, které byly odvysílány v pořadu „Partitury“ na stanici ČRo 3 Vltava.

Velmi významným úspěchem byla účast všech členů Ostrava Brass Quintetu spolu s kolegy z jiných orchestrů jako základ souboru BRASS HARMONY OSTRAVA na mezinárodním hudebním festivalu „BRASS SEANS“ v roce 2005 v Bratislavě. O rok později vystoupil Ostrava Brass Quintet na tomto festivalu samostatně s hodinovým programem na společném koncertě vedle takových hudebních veličin Evropy, jako je trumpetista Paul Archibald, sólo trumpetista London Philharmonic a Gustáv Höna, vynikající sólo trombonista a profesor Akademie Ference Lizsta v Budapešti. 

OBQ působil nepřetržitě až do roku 2011, odehrál nespočet samostatných celovečerních koncertů, vánočních koncertů, firemních i soukromých akcí a vernisáží. Na jaře roku 2011 byl pozván na mezinárodní jazzový festival v Hranicích na Moravě, kde vystoupil se swingovým programem.

Tento koncert byl poslední akcí OBQ. Muzikanti se rozhodli z důvodů velké pracovní vytíženosti přerušit činnost na neurčito. Po dvou letech, tedy v dubnu 2013 se naskytla opět příležitost ke koncertování a proto byla činnost OBQ obnovena.
Termíny

  • St 23.9.2020, 19:00

Vstupné

150 Kč

Místo konání

Velký sál KZ

Pořadatel

S-klub